Ettevõttest

Lasteaed on esimene samm lastele eesti ühiskonna tegevuses. Aitame lastel õppida eesti traditsioonidest ja kultuurist. Teeme seda mängides ja lauldes eesti keeles

Toetajad

Meie toetajad on: Suur tänu abi eest!

  • Eesti Abistamiskomitee Kanadas
  • Eesti Sihtkapital Kanadas
  • Toronto Eesti Ühispank
  • AKEN

Annetused

Lasteaed ei ole tulutoov organisatsioon, see töötab kooperatiivsel alusel otsese toetusega lastevanematelt. Meie kvalifitseeritud õpetajad, küll mitte täielikult vabatahtlikud, saavad tasu oma töö eest tunduvalt alla ettenähtu ja meie lastevanemad töötavad pikki tunde vabatahtlikena, et kooli ülal pidada. Oleme järjekindlalt tõstnud õppemaksu, aga isegi nii peame toetuma annetustele, et katta oma kooli igapäevaseid kulusid. Me saame tõsta õppemaksu seni, kuni see muutub paljudele perekondadele vastuvõtmatuks.

Kui teil on võimalik, palun toetage lasteaeda ühe tulumaksust mahaarvatava annetusega.

Täitke see vorm ja saatke koos tsekiga lasteaia juhataja Katriina Bellerive’i kätte. Annetused kirjutada “National Estonian Foundation of Canada” nimele. Suur tänu teie lahke toetuse eest!