Programmid

Meie pakume 3 programmi:

 • Mudilased koos vanematega – 12 kuust kuni 3 aastani
 • Eesti keelekümblus – 3 kuni 6 aastat
 • Eesti keele rikastamine/täinedamine – 3 kuni 6 aastat

Eesti Lasteaias on kaks haru : 1) eesti keelekümblus algajatele ja 2) eesti keele rikastamine eesti keele rääkijatele.

Õppekava kõigile lastele:

 • Eesti keele omandamine/rikastamine
 • Muusika ja laulmine
 • Rahvatants
 • Kunst ja käsitöö
 • Lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine
 • Eesti kultuuri tutvustamine

Püüame kokku viia lapsi mõlemast harust sobivas tegevuses, nagu tants, muusika, mängud, et samasse vanusegruppi kuuluvad lapsed õpiksid üksteist tundma ja saavutaksid kokkukuuluvustunde vaatamata keeleoskusele.

Teemad

Õppekava on jaotatud teemadeks. Iga päeva tegevus on koondatud teatud teema ja selle alateemade alla. Iga teema kestvus oleneb alateemade hulgast ja ka laste huvist selle teema vastu.

Peateemad on:

 • Kõik seoses “minuga” ning minu pere
 • Sügis / Mardi karneval
 • Talv / Jõulud
 • Roomajad
 • Eesti / eestlane
 • Meie ümbrus / Kujud / Aistingud / Toidud
 • Kevad

Eestit seotakse nende teemadega alati, kui on sobiv võimalus. Näiteks võib tuua võrdlust eesti ja kanada kommete, traditsioonide, keele, kliima jne. vahel.