Keelekümblus & Rikastamine

Keelekümbluses osalevad lapsed kes ei saa aru ega räägi eesti keelt (või teevad seda minimaalselt). Eesti keele rikastamine-täiendamine on mõeldud lastele kes saavad eesti keelest aru ja oskavad end eesti keeles ka mõnel määral väljendada. Samas vanuses lapsed mõlemast harust saavad siiski ka omavahel kokku tantsude, muusika ja mängude ajal, et tekiks ühtekuuluvustunne vaatamata keeleoskusele.